Jordi Vidal Reynés, professor i investigador mallorquí nascut el 1965. 

Llicenciat en Història (UIB, 1988), membre de la Societat Arqueològica Lul·liana i de l'Institut d'Estudis Eivissencs

Professor de Geografia i Història a l'IES Josep Maria Llompart (Palma)

És autor dels següents llibres:

Ha coordinat:

Ha publicat articles de temàtica diversa al Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (BSAL), Estudis Baleàrics, Lluc, El Mirall, Temps Moderns, Quaderns d'Educació, Eivissa, El Pitiús, premsa forana de Mallorca, premsa local de Palma, etc

Ha publicat poesia i narracions breus a diferents revistes literàries (La Bolsa de Pipas, Bossanova, POR, Etcétera...) 

Ha col·laborat a Radioactivitat (1984-1986), El Mundo-El Día de Baleares (2001-2008), IB3 Ràdio (2007-2013) i Ona Mediterrània (des de 2014) 

Ha participat en diferents seminaris, congressos i jornades d'estudis locals (Palma, Inca, Santa Maria, Pollença) i diferents col·loquis al Club Diario de Mallorca

Col·laborà com a redactor a la Gran Enciclopèdia de Mallorca i en l'elaboració del Catàleg de Publicacions periòdiques de Mallorca del Departament d'Història de la UIB.

El 1998 fou becat pel Consell Insular de Mallorca com a ponent a les jornades de "Mallorca entre dos segles". 

Va formar part del Comitè organitzador d'Exfilna 2007 i  fou membre de la comissió del Centenari de l'Escola Graduada de Palma (1910-2010).

Vocal del Club del Col·leccionisme de Palma des de 2018

Aficionat a la música, al futbol i als llibres. 

Biografia detallada
Álbum de fotos